Οικόπεδο προς αγορά σε Lleida, Spain

79.000 EUR

Lleida

Γεωργική εκμετάλλευση • 9005 m² • Αναφ: SÒL_4015

Επιφάνειες

Διαβίωση9005 m²

Lleida

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα