Κτίριο προς αγορά σε São Sebastião, Πορτογαλία

350.000 EUR

São Sebastião, Faro

Κτίριο • 258 m² • Αναφ: 15538687

Επιφάνειες

Διαβίωση258 m²

Faro

São Sebastião

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα