ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

490.000 EUR

Baix Ebre, 43894

Ιδιοκτησία για επένδυση • Αναφ: SF326

43894

Baix Ebre

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα