2 Υπέροχα ακίνητα προς πώληση στη Ρουμανία

450.000 EUR

Mănăstirea Humorului

Ιδιοκτησία • 20 δωμάτιο/α • 10 Κρεβ. • Αναφ: UMCB-T2045

Χώροι

Δωμάτια20
Υπνοδωμάτια10

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο4500 m²

Mănăstirea Humorului

Μπαλκόνι
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα