Οικόπεδο προς αγορά σε Meliana, Ισπανία

180.000 EUR

Meliana

Οικόπεδο • 170 m² • Αναφ: I-00TLQC-W-02IDQE

Επιφάνειες

Διαβίωση170 m²

Meliana

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα