Θαυμάσια εμπορική ιδιοκτησία προς πώληση σε Kilkenny Ιρλανδία

350.000 EUR

Kilkenny

Εμπορικές εγκαταστάσεις • 277 m² • Αναφ: UMCB-T2043

Επιφάνειες

Διαβίωση277 m²

Kilkenny

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα