Οικόπεδο προς αγορά σε Rubí, Ισπανία

47.260 EUR

Rubí

Οικοδομήσιμη γη • 762 m² • Αναφ: 004173

Επιφάνειες

Διαβίωση762 m²

Rubí

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα