Οικόπεδο προς αγορά σε Tossa de Mar, Spain

385.000 EUR

Tossa de Mar

Οικοδομήσιμη γη • 800 m² • Αναφ: 0027

Επιφάνειες

Διαβίωση800 m²

Tossa de Mar

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα