Κτίριο προς αγορά σε Figueres, Ισπανία

280.000 EUR

Figueres

Κτίριο • 180 m² • Αναφ: 612

Επιφάνειες

Διαβίωση180 m²

Figueres

Ανελκυστήρας
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα