Σπίτι προς αγορά σε Segur de Calafell, Spain

472.000 EUR

Segur de Calafell

Κατοικία με διαμερίσματα • 160 m² • Αναφ: CalaPRpabyolanda

Επιφάνειες

Διαβίωση160 m²

Segur de Calafell

τύποςΣπίτι
Έτος κατασκευής2007
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα