Κτίριο προς αγορά σε Γκουανταλαχάρα, Ισπανία

75.000 EUR

Γκουανταλαχάρα

Εμπορικό κτίριο • 130 m² • Αναφ: LOC_993

Επιφάνειες

Διαβίωση130 m²

Γκουανταλαχάρα

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα