Κτίριο στην περιοχή Riverside Zone του Portimão

230.000 EUR

Portimão

Κτίριο • 7 δωμάτιο/α • 389 m² • Αναφ: b662b001-5966-479e-862c-67344bbe3d2f

Χώροι

Δωμάτια7

Επιφάνειες

Διαβίωση389 m²
Αγροτεμάχιο202 m²
Εσωτερικό389 m²
Σύνολο389 m²

Portimão

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα
Αναγνωριστικό1210-52