Οικόπεδο προς αγορά σε La Puebla de Castro, Ισπανία

27.000 EUR

La Puebla de Castro

Οικοδομήσιμη γη • 430 m² • Αναφ: SÒL_2398

Επιφάνειες

Διαβίωση430 m²

La Puebla de Castro

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα