Κτίριο προς αγορά σε Ρεάλ, Ισπανία

120.000 EUR

Ρεάλ

Εμπορικό κτίριο • 125 m² • Αναφ: LOC_3360 (2)

Επιφάνειες

Διαβίωση125 m²

Ρεάλ

Κλιματισμός
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα