Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Μονθόν, Ισπανία

37.900 EUR

Μονθόν

Αποθήκη • 106 m² • Αναφ: MAG_211

Επιφάνειες

Διαβίωση106 m²

Μονθόν

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα