Σπίτι προς αγορά σε Sant Miquel d'Olèrdola, Ισπανία

149.000 EUR

Sant Miquel d'Olèrdola

Σπίτι • 470 m² • Αναφ: EDI_3223

Επιφάνειες

Διαβίωση470 m²

Sant Miquel d'Olèrdola

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα