Οικόπεδο προς αγορά σε Paterna, Ισπανία

148.000 EUR

Paterna

Οικόπεδο • 503 m² • Αναφ: I-00TE0S-W-02IEON

Επιφάνειες

Διαβίωση503 m²

Paterna

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα