Θέση στάθμευσης προς αγορά σε Barcelona, Spain

17.000 EUR

Barcelona

Θέση στάθμευσης • 10 m² • Αναφ: V-PK-MURCIA

Επιφάνειες

Διαβίωση10 m²

Barcelona

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα