Κτίριο προς αγορά σε Barcelona, Spain

320.000 EUR

Barcelona

Εμπορικό κτίριο • 12 m² • Αναφ: 109-00056

Επιφάνειες

Διαβίωση12 m²
Αγροτεμάχιο12 m²

Barcelona

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα