Οικόπεδο προς αγορά σε Kingshill, Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι

3.611.586 EUR

4.204.608 USD

Kingshill, 295D,B,B1 Barren Spot KI

Οικόπεδο • Αναφ: 20-459

295D,B,B1 Barren Spot KI

Kingshill