Οικόπεδο προς αγορά σε Castelldefels, Ισπανία

2.350.000 EUR

Castelldefels

Οικόπεδο • Αναφ: GAV22958

Exclusive plot of 2,619 m² located in the best position of the Montemar residential area (Castelldefels). According to regulations, the plot is classified as subzone 20a / 10, so it has the following building regulations: - Maximum buildable area: 0.75 m² buildable per m² of land = 1964.25 m² - Maximum occupancy: 30% per floor = 785.70 m² - Height: 9.45 m - Floors: ground floor + 2 floors in height - Building and annex occupancy: height 3.30 m and 5% of building: 130.95 m² - Plot separations: front (5 m), lateral (3 m) and rear (5 m) The plot offers great potential since, according to regulations, it could be divided into up to 4 parts, so that between 1 and 4 new build homes to be built, either as a private residence or as an investment, could be obtained and then sold or rented. Case 2 new build villas (two plots of 1309.50 m²): - Maximum buildable area: 0.75 m² buildable per m² of land = 982.12 m² - Maximum occupancy: 30% per floor = 392.85 m² - Height: 9.45 m - Floors: ground floor + 2 floors in height - Buildable and adjacent occupancy: height 3.30 m and 5% of building: 65.47 m² - Plot separations: front (5 m), lateral (3 m) and rear (5 m) Case 4 new build villas (Four plots of 654.75 m²): - Maximum buildable area: 0.75 m² buildable per m² of land = 491.06 m² - Maximum occupancy: 30% per floor = 196.42 m² - Height: 9.45 m - Floors: Ground floor + 2 floors in height - Buildable and adjacent occupancy: Height 3.30 m and 5% of building: 32.74 m² - Plot separations: Front (5 m), lateral (3 m) and rear (5 m) With few available plots in the area, it is a very interesting and unique opportunity in an unbeatable location.

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο2619 m²

Castelldefels

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα