Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε São Paio de Oleiros, Πορτογαλία

70.000 EUR

São Paio de Oleiros, Aveiro

Κατάστημα • 127 m² • Αναφ: 15335064

Επιφάνειες

Διαβίωση127 m²

Aveiro

São Paio de Oleiros

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα