Οικόπεδο προς αγορά σε Segur de Calafell, Spain

975.000 EUR

Segur de Calafell, Carrer del Po, 9, 43882 Segur de Calafell, Tarragona, Spain

Οικόπεδο • Αναφ: VIL19672

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο910 m²

Carrer del Po, 9, 43882 Segur de Calafell, Tarragona, Spain

Segur de Calafell

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα