Οικόπεδο προς αγορά σε Súria, Ισπανία

265.000 EUR

Súria

Οικόπεδο • 225 m² • Αναφ: I-00T4HJ-W-02HO01

Επιφάνειες

Διαβίωση225 m²

Súria

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα