Οικόπεδο προς αγορά σε Lloret de Mar, Ισπανία

56.000 EUR

Lloret de Mar

Οικόπεδο • 913 m² • Αναφ: 9060TE.Z&

Επιφάνειες

Διαβίωση913 m²

Lloret de Mar

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα