Θέση στάθμευσης προς αγορά σε Oropesa del Mar, Spain

15.000 EUR

Oropesa del Mar

Θέση στάθμευσης • 15 m² • Αναφ: V007

Επιφάνειες

Διαβίωση15 m²

Oropesa del Mar

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα