Οικόπεδο προς αγορά σε Vacarisses, Spain

58.000 EUR

Vacarisses

Οικόπεδο • 1561 m² • Αναφ: A1137_B177_43

Επιφάνειες

Διαβίωση1561 m²

Vacarisses

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα