Οικόπεδο προς αγορά σε Puerto del Rosario, Spain

120.000 EUR

Puerto del Rosario

Οικοδομήσιμη γη • 500 m² • Αναφ: FV0012

Επιφάνειες

Διαβίωση500 m²

Puerto del Rosario

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα