Οικόπεδο προς αγορά σε Puerto del Rosario, Spain

90.000 EUR

Puerto del Rosario

Οικοδομήσιμη γη • 555 m² • Αναφ: FV0013

Επιφάνειες

Διαβίωση555 m²

Puerto del Rosario

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα