Κτίριο προς αγορά σε Areias, Πορτογαλία

320.000 EUR

Areias, Braga

Κτίριο • 2648 m² • Αναφ: 15251442

Επιφάνειες

Διαβίωση2648 m²

Braga

Areias

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα