Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Elsbethen, Αυστρία

2.182 EUR

Elsbethen

Γραφείο • 173 m² • Αναφ: 6030

Επιφάνειες

Διαβίωση173 m²

Elsbethen

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα