Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Rio de Moinhos, Πορτογαλία

55.000 EUR

Rio de Moinhos, Santarém

Κατάστημα • 37 m² • Αναφ: 14505742

Επιφάνειες

Διαβίωση37 m²

Santarém

Rio de Moinhos

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα