Οικόπεδο προς αγορά σε Cunit, Ισπανία

40.000 EUR

Cunit

Οικοδομήσιμη γη • 408 m² • Αναφ: HG3148

Επιφάνειες

Διαβίωση408 m²

Cunit

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα