Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Barcelona, Spain

49.000 EUR

Barcelona

Εμπορικοί χώροι • 26 m² • Αναφ: I-00QXQC-W-02C91Y

Επιφάνειες

Διαβίωση26 m²

Barcelona

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα