Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Barcelona, Spain

98.000 EUR

Barcelona

Εμπορικοί χώροι • 52 m² • Αναφ: I-00QXQ2-W-02BOU1

Επιφάνειες

Διαβίωση52 m²

Barcelona

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα