Οικόπεδο προς αγορά σε Abrera, Ισπανία

90.000 EUR

Abrera

Οικόπεδο • 383 m² • Αναφ: I-00T1KR-W-02F05J

Επιφάνειες

Διαβίωση383 m²

Abrera

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα