Οικόπεδο προς αγορά σε Βαρκελώνη, Ισπανία

180.000 EUR

Βαρκελώνη

Οικόπεδο • 483 m² • Αναφ: I-00PVUL-W-024VQJ

Excel·lent parcel·la plana a la zona de Can Cortés, Vallvidrera. La parcel·la es troba situada en una immillorable ubicació. En plena natura i només a 10 minuts  de la Ronda de Dalt. Si és desitja, és pot comprar la parcel·la del costat i així obtenir un terreny major. La parcel·la te 483,45m2 Codi: EAQualificació: Edificación aislada unifamiliar Subzona las Planas   Àmbit: SR189   Pla: Programa de actuación urbanística y PP de ordenación del sector del apeadero de Vallvidrera y de las Planas de Barcelona   Tipus ordenació: EDIFICACIÓ AÏLLADA (1)   Edificabilitat: 0.4 m2st/m2s  (2)   Façana mínima:  12 m   Usos: Habitatge, Residencial, Comercial, Oficines, Sanitari, Religiós i Cultural, Recreatiu, Esportiu, Industrial. (Segons art. 307 de les NN.UU. del PGM)   Superf. mínima:  350 m2(8)   Ocupació:  25 %(4)   Separacions:  (5)(7)(9)   Alçades: 9,15m (PB+2), per parcel·les iguals o superiors a la parcel·la mínima (10)   Observacions: (1) Les disposicions comuns a aquest tipus d'ordenació, seran les regulades a la secció 1a i 3a del Capítol 2on, Títol IV de les NN.UU del PGM. (Art.9)

Επιφάνειες

Διαβίωση483 m²

Βαρκελώνη

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα