Οικόπεδο προς αγορά σε Σαγούντο, Ισπανία

246.000 EUR

Σαγούντο

Οικόπεδο • 712 m² • Αναφ: I-00T63K-W-02HU8X

Επιφάνειες

Διαβίωση712 m²

Σαγούντο

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα