Οικόπεδο προς αγορά σε Caminha, Portugal

80.000 EUR

Caminha, Viana do Castelo

Οικόπεδο • 930 m² • Αναφ: 15176581

Επιφάνειες

Διαβίωση930 m²

Viana do Castelo

Caminha

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα