Θέση στάθμευσης προς αγορά σε Olhos de Água, Πορτογαλία

145.000 EUR

Olhos de Água, Faro

Γκαράζ • 143 m² • Αναφ: 15164875

Επιφάνειες

Διαβίωση143 m²

Faro

Olhos de Água

τύποςΘέση στάθμευσης
Έτος κατασκευής1988
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα