Οικόπεδο προς αγορά σε Palafrugell, Ισπανία

1.200.000 EUR

Palafrugell

Οικόπεδο • 22249 m² • Αναφ: CBR21629

Επιφάνειες

Διαβίωση22249 m²

Palafrugell

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα