Κτίριο προς αγορά σε Quarteira, Πορτογαλία

850.000 EUR

Quarteira, Faro

Κτίριο • 636 m² • Αναφ: 15157229

Επιφάνειες

Διαβίωση636 m²

Faro

Quarteira

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα