Εμπορικοί χώροι προς αγορά, Πορτογαλία

9.000.000 EUR

Parchal, Faro

Κατάστημα • 3868 m² • Αναφ: 15157898

Επιφάνειες

Διαβίωση3868 m²

Faro

Parchal

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα