Θέση στάθμευσης προς αγορά σε Olhos de Água, Πορτογαλία

15.000 EUR

Olhos de Água, Faro

Γκαράζ • 25 m² • Αναφ: 15148072

Επιφάνειες

Διαβίωση25 m²

Faro

Olhos de Água

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα