Οικόπεδο προς αγορά σε Quarteira, Πορτογαλία

875.000 EUR

Quarteira, Faro

Οικόπεδο • 440 m² • Αναφ: 15149503

Επιφάνειες

Διαβίωση440 m²

Faro

Quarteira

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα