Οικόπεδο προς αγορά σε Quarteira, Πορτογαλία

1.150.000 EUR

Quarteira, Faro

Οικόπεδο • 500 m² • Αναφ: 15149504

Επιφάνειες

Διαβίωση500 m²

Faro

Quarteira

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα