Σπίτι προς ενοικίαση σε Palma, Spain

2.000 EUR

Palma

Ιδιοκτησία • 200 m² • Αναφ: D-007

Χώροι

Τουαλέτες2

Επιφάνειες

Διαβίωση200 m²

Palma

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα