Σπίτι προς ενοικίαση σε Palma de Mallorca, Spain

1.600 EUR

Palma de Mallorca

Ιδιοκτησία • 200 m² • Αναφ: D-007

Χώροι

Τουαλέτες2

Επιφάνειες

Διαβίωση200 m²

Palma de Mallorca

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα