Διαμέρισμα προς αγορά σε Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

4.645.540 EUR

Λονδίνο

Διαμέρισμα • Αναφ: 3056/780

Λονδίνο

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα