Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Can Picafort, Spain

350 EUR

Can Picafort

Αποθήκη • 45 m² • Αναφ: 1234

Χώροι

Τουαλέτες1

Επιφάνειες

Διαβίωση45 m²

Can Picafort

τύποςΕμπορικοί χώροι
Έτος κατασκευής1985
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα