Κτίριο προς αγορά σε Puerto del Rosario, Spain

221.500 EUR

Puerto del Rosario

Εμπορικό κτίριο • 642.14 m² • Αναφ: FV3703

Επιφάνειες

Διαβίωση642.14 m²

Puerto del Rosario

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα